Temel Medikal

Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için Temel Tıp Eğitimi

Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Sistemler ve Patolojileri

“Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin” çalıştıkları firma tarafından belirlenen görev tanımları çerçevesinde tanıtımlarından sorumlu oldukları ürünleri sağlık profesyonellerine tanıtmalarında gerekli olan “Temel Tıp” konuları; Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji başlıkları altında bu eğitimde anlatılmaktadır.

Talep doğrultusunda; Firmanızın, Türkiye faaliyet alanları kapsamındaki sistemlerin ayrıntılı anatomileri, fizyolojileri ve patolojileri, bu sistemlere ait sık görülen hastalıklar ve bozukluklar, bu hastalıkların semptomları, oluşum mekanizmaları ayrıntılı olarak daha ileri düzeyde kapsanır.

Katılımcıların sahip oldukları eğitim düzeyinden bağımsız olarak Temel Tıp konularını daha kolay anlayabilmeleri ve öğrenmelerini kolaylaştırıp kalıcı hale getirmek amacıyla eğitimler yardımcı maket, video ve animasyonlarla desteklenerek aktarılmaktadır.

Tıbbi Terminoloji: Başta anatomik terimler olmak üzere yaygın kullanılan Latince tıp terimleri. Terim yapılandırma, kök, ön ek, son ek, anlamları. Terim türetme. Yönlerin, pozisyonların, konumların, hareketlerin Latince karşılıkları.

Genel Anatomi ve Fizyoloji: Tüm sistemlerin kısa genel anatomisi. Sistemleri oluşturan yapıların isimleri, görünümleri, özellikleri, fonksiyonları. Sistemleri oluşturan organların konumları, birbirleri ile olan ilişkileri. Tüm sistemlerin kısa genel fizyolojisi. Normal çalışma prensipleri, amaçları, faaliyetleri. Negatif ve pozitif feedback sistemleri. Homeostasis.

Hücre: Bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimi olan hücreyi oluşturan birimler, organeller, isimleri ve fonksiyonları. Çalışma prensipleri.

Genel Farmakoloji: Farmakolojik terminoloji, faaliyet alanları, ilaçların uygulama yolları, ilaçların metabolizma içindeki yolculuğu, emilimi, dağılımı, metabolizması, atılımı, ilaç etkinliğini etkileyen faktörler. Etki mekanizmaları. Tedavi grupları.

Yardımcı araçlar ve yaklaşımlar: Ana amacımız; “Tıbbi Tanıtım Temsilcisinin”, sağlık profesyonelleri ile yaptığı mesleki görüşmelerinde konuya olan hakimiyetini sağlamaktır.

Eğitimlerimizin sunum içeriklerinde karşılıklı etkileşimi sağlamak amacıyla günlük yaşamdan örnekler, konu aktarımları sırasında öğrenmeyi pekiştirecek küçük hatırlatıcı sürpriz sorular, espirili anekdotlar (fun-facts) yer almaktadır. Özellikle firmanızın faaliyet alanları ile ilgili konularda “Problem Tabanlı Öğrenme” tekniklerini de kullanılmaktadır.

Ayrıca her eğitim günü başında bir önceki günün konularına ait bir sınav (firmanın isteğine bağlı olarak) yapılabilir.

Eğitim sırasında ve özellikle eğitimi takip eden (günler, haftalar, aylar) içinde mobil cihazlar aracılığı ile hatırlatıcı, küçük yarışmacı, sürpriz sınavlar yapılabilir. Böylece öğrenilenler pekiştirilmektedir.

“Tıbbi Tanıtım Temsilcisinin”; İnsan anatomisini ve iç organların konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini daha kolay ve iyi anlamasını sağlamak amacıyla 3 boyutlu 85cm yüksekliğinde 20 parçalı insan gövde maketi kullanıyoruz. Sistemlerin, organizmada yer alan süreçlerin, biyolojik ve fizyolojik faaliyetlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla 3 boyutlu bilgisayar çizimleri ve animasyonlarından da yararlanılmaktadır.