Etkin İletişim Becerileri

Doğru ifade edilen hedeflere ulaşma ihtimali, yanlış ifade edilenlerden daha fazladır.

Fikir veya düşüncelerin, dil, sözcükler, deyimler gibi ortak semboller aracılığıyla birbirine aktarılmasına iletişim denir İletişim aynen tekrar edilmez çünkü sürekli olarak değiştirilir. İletişim dinamiktir çünkü kendi kendine karmaşık bir düzen içinde oluşan mesajlardan ziyade aktif bir kişinin kasıtlı hareketlerinden oluşur.

İletişim daireseldir çünkü kişiden diğerine olan anlam zinciri düz bir çizgi oluşturmaz, başladığı noktaya dönebilir. İletişim devamlıdır çünkü çok zaman kendi başına tek hareketten ziyade devam eden bir zincir oluşturmaya yöneliktir. İletişim geri alınamaz çünkü bir kere verilmiş bir mesajın etkilerinin alıcının dimağından hiç gelmemiş gibi silinmesi mümkün değildir.

İletişim karmaşıktır çünkü değişik seviyelerde değişik kişisel, kurumsal,sosyal ve kültürel anlamlar içerir.