HİKAYELEŞTİRME

Liderlikte hikayenin gücü...

İnsanları inandırmak, harekete geçirmek için ne yapabilirsiniz?

Hikayeleştirme, liderlerin liderlik ettikleri insanlarla iletişim kurmalarının çoğu zaman en iyi yoludur. Bir liderin işinin en önemli bölümü insanları hedeflerine ulaşmaları için motive etmektir. Bunu sağlamak için de duygulara hitap etmelidir. Kalplere giden yol da hikayelerdir.

İnsanları ikna etmenin iki yolu vardır. Birincisi klasik “motivasyon” konuşması. Bu entellektüel bir süreçtir. Genellikle bir PowerPoint sunum ile aktardığınız “Şirketimizin en büyük hedefi şudur ve bunu gerçekleştirmek için yapmamız gerekenler de budur” mesajından ibarettir. Sunumunuzda istatistikler, rakamlar, gerçekler ve bilir kişilerden alıntı özlü sözler ile verilerinizi desteklersiniz. Ancak bu tür motivasyon konuşmasında iki sorun vardır. Birincisi, hitap ettiğiniz insanların da kendi bilir kişileri, istatistikleri, rakamları, verileri ve deneyimleri vardır. Siz onları ikna etmeye çalışırken onlar da kafalarında sizin söylediklerinize karşı fikirler oluşturmaktadırlar. İkincisi ise eğer onları ikna etmeyi başarsanız bile bunu sadece entelektüel düzeyde yapmış olursunuz. Bu yeterli olmaz. Çünkü insanların harekete geçmesi için sadece akılcı nedenler yeterli olmaz. 

İnsanları ikna etmenin ve harekete geçirmenin en etkili yolu bir fikri duygularla birleştirmektir. Bunu yapmanın en iyi yolu da ilgi uyandıran bir hikaye anlatmaktır. Bir hikaye ile sadece bilgi iletmezsiniz, aynı zamanda dinleyicinin duygularını ve enerjisini de harekete geçirirsiniz. Klasik anlamda bir sunum akılcı, entellektüel bir yaklaşım ile kolaylıkla hazırlanabilir. Bu çok fazla bir yaratıcılık gerektirmez. Ancak, uzun süre hatırlanacak kadar güçlü bir duygulanım yaratabilmek için canlı bir hikaye anlatma becerisi gerekir.

Sunumlarınızda hayal gücünüz ile hikayeleştirme esaslarını harmanladığınız zaman insanların sıkıntıdan esnemeleri yerine size ayakta alkışlamalarını sağlayabilirsiniz.