BİZ KİMİZ

Kurum içi eğitimlere büyük önem veriyor ve önemli sayılabilecek bütçeler ayırıyorsunuz.

Bununla beraber çalışanlarınız için planladığınız eğitimlerde ele alınan konuların yeteri kadar içselleştirilmediğini, davranışa dönüştürülmediğini gözlemliyorsunuz. Performansa ve gelişime yönelik gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini, eğitimlerin amacına ulaşmadığını, açıkçası eğitime ayırdığınız bütçenin boşa gittiğini düşünüyorsunuz.

İş dünyasında erişkinlere yönelik eğitim yaklaşımlarının hızla değişen dinamiklerinin farkındayız.

Tek yönlü “Öğretmen – Öğrenci” tarzı didaktik eğitimler artık geçmişte kaldı. Bu nedenle firmalar “Eğitim Departmanlarının” ismini “Öğrenme ve Gelişme Departmanı” olarak güncelliyorlar.

Günümüz kuşağı daha dinamik, katılımcı, uygulamalarla desteklenen, hikayesi olan programları benimsiyor. Biz de aynı doğrultuda esnek ve farklı düşünüyor ve erişkin tarzı öğrenme tekniklerini uygulayarak katılanların öğrenmelerine yardımcı oluyoruz.

Programlarımıza katılanlar neden orada olduklarını biliyorlar, öğrendiklerini nerede nasıl kullanacaklarını anlıyorlar ve sonrasında öğrendiklerini uygulamak için büyük heves duyuyorlar.

Tüm bunları programlarımız öncesinde, sırasında ve sonrasındaki uygulamalar ile sağlıyoruz:
Erişkinlerin “Öğrenme” özelliklerini dikkate alarak farkındalık yaratıyoruz. Konuları içselleştirmelerine yardımcı oluyoruz. İçselleştirdiklerini kullanabilmeleri için onları heveslendiriyoruz. Farkındalık yaratma sürecine programlardan bir kaç hafta önce başlıyoruz. Farkındalık süreci program boyunca içselleştirme ile birlikte devam ediyor. Her programın sonrasında 6 aya kadar sürebilen motivasyon sürecini başlatıyoruz.

“Tasarım Odaklı Düşünme” ve “Problem Tabanlı Öğrenme” kullandığımız teknikler arasında önemli bir yer tutuyor. Program akışı içinde uyguladığımız “Zihin Egzersizleri” yanı sıra yapılandırılmış gereçler kullanarak yaptığımız bireysel ve grup çalışmaları ile katılımcıların olaylar ve durumlar karşısında kendi tepkilerini ve davranışlarını farketmelerini sağlıyoruz.

Programlarımıza katılanların; “farkındalıkları artıyor, konuyu içselleştiriyorlar ve bir an önce uygulamak için heves duyuyorlar.”

Böylece: “Eğitim için yaptığınız yatırımları davranışa dönüştürüyoruz.

INSPIRE LEARNING olarak “statüko”ya karşı çıkmak, esnek ve farklı düşünmek gerektiğine inanıyoruz.