Farkındalık yaratma...

Neyi, niçin, nasıl yaptığımızın ve yaptıklarımızın sonuçlarının bilincinde olma durumu.

İçselleştirme...

Öğrendiklerimizi, algıladıklarımızı, değiştirmek istediklerimizi hayata geçirmek üzere davranışlarımızın bir parçası yapma durumu.

Heveslendirme...

Farkına vardığımız ve içselleştirdiğimiz davranışları yaşamımızda uygulamaya sokmak için dayanılmaz bir istek duymak durumu.