İş dünyasında erişkinlere yönelik Eğitim yaklaşımlarının hızla değişen dinamiklerinin farkındayız. Tek yönlü “Öğretmen – Öğrenci” tarzı didaktik eğitimler geçmişte kaldı. Biz erişkinleri eğitmiyoruz, öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Erişkinler bir şeyi bilmenin ve yapmanın niçin önemli olduğunu anlarlar, erişkinlerin kendi tarzlarıyla öğrenme özgürlükleri vardır, erişkinlerde öğrenme deneyime dayanır,

Süreç olumlu ve teşvik edicidir.

Erişkin öğreniminin 6 ana özelliği vardır:

  • Erişkin öğrenimi özerk/otonomdur,
  • Erişkin öğrenimi bilgiyi ve yaşam deneyimlerini kullanır,
  • Erişkin öğrenimi amaca yöneliktir,
  • Erişkin öğrenimi ilişkilendirmeye yöneliktir,
  • Erişkin öğrenimi uygulanabilirliği öne çıkarır,
  • Erişkin öğrenimi işbirliğini teşvik eder.

Biz ‘Erişkin Öğrenimi’nin bu özelliklerini dikkate alıyor ve saygı gösteriyoruz.

Erişkinlerin “Öğrenme” özelliklerini dikkate alarak farkındalık yaratıyoruz. Konuları içselleştirmelerine yardımcı oluyoruz. İçselleştirdiklerini kullanabilmeleri için onları heveslendiriyoruz. Farkındalık yaratma sürecine öğrenme toplantılarından bir kaç hafta önce başlıyoruz. Farkındalık süreci öğrenim boyunca içselleştirme ile birlikte devam ediyor. Toplantının sonunda 6 aya kadar sürebilen heveslendirme sürecini başlatıyoruz. Böylece:

Eğitim için yaptığınız yatırımları davranışa dönüştürüyoruz.

INSPIRE LEARNING olarak “statüko” ya karşı çıkmak, esnek ve farklı düşünmek gerektiğine inanıyoruz.

Dr. Hasan Gez

Dr. Hasan Gez

Eğitim Danışmanı
Taner Döven

Taner Döven

Eğitim Danışmanı
Nur Şatıroğlu

Nur Şatıroğlu

Eğitim Danışmanı
Fuat Neyse

Fuat Neyse

Eğitim Danışmanı
Ergin Sivaslıoğlu

Ergin Sivaslıoğlu

Eğitim Danışmanı
Cem Pektaş

Cem Pektaş

Eğitim Danışmanı
Umut Yılman

Umut Yılman

Eğitim Danışmanı
Güven Açık

Güven Açık

Eğitim Danışmanı